Tuesday, August 25, 2009

Slum Dog Gravenhurst

Click to view video

Slum dog days at the Gravenhurst skate park.

More slum dog videos